n w    w w w wOchotnicza Straż Pożarna w Rękawcu

Rękawiec 6
97-212 Budziszewice

 Wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie przez jednostkę działań:

- ratowniczo - gaśniczych w czasie pożarów

 

Zarząd OSP:

Przezes Jan Chruściel
Wiceprezes-naczelnik Andrzej Kowalczyk
Wiceprezes Józef Kryczka
Z-ca naczelnika Włodzimierz Janeczek
Sekretarz Grzegorz Niżnikowski
Skarbnik Andrzej Woźniak
Gospodarz Grzegorz Mucha
Kronikarz Piotr Rochala
Członek Jarosław Olszówka

Komisja Rewizyjna OSP:

Przewodniczący Ryszard Rogólski
Sekretarz Mariusz Badełek
Członek Jan Stępniarek