n w    w w w w


ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KWARANTANNY

GROZI GRZYWNA W WYSOKOŚCI DO 30 000 ZŁ