n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny - Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 
Informacje pod numerem telefonu: 44 710-23-89 wew. 22

_______________
 
Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/
o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/
o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych
 
znajduje się pod adresem:
 
 
Informacje pod numerem telefonu: 44 710-23-89 wew. 28
 
---------------------
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 stycznia 2020 r.
 
znajduje się pod adresem:
 
 
Informacje pod numerem telefonu: 44 710-23-89 wew. 27
 
-------------------------


Formularze stosowane przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

- Załączniki do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz.2411)

znajdują się pod adresem:

https://bip.budziszewice.net/zalatwianie-spraw-w-urzedzie-gminy/stanowisko-ds-obywatelskich-i-obronnych-urzad-stanu-cywilnego/2563-formularze-stosowane-przy-wykonywaniu-obowiazku-meldunkowego

 Informacje pod numerem telefonu: 44 710-23-89 wew. 28

 

---------------------

 

Druki deklaracji podatkowych i informacji
obowiązujących od 1 lipca 2019 roku

znajdują się pod adresem:

https://bip.budziszewice.net/zalatwianie-spraw-w-urzedzie-gminy/stanowisko-ds-podatkow-i-gospodarki-gruntami/2548-druki-deklaracji-podatkowych-i-informacji-obowiazujacych-od-1-lipca-2019-roku

  Informacje pod numerem telefonu: 44 710-23-89 wew. 26

----------------------------

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2018 r. (poz.2466)

znajduje się pod adresem:

 https://bip.budziszewice.net/zalatwianie-spraw-w-urzedzie-gminy/stanowisko-ds-windykacji-i-naleznosci-podatkowych/2549-wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej-zalacznik-do-rozporzadzenia-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-20-grudnia-2018-r-poz-2466


Informacje pod numerem telefonu: 44 710-23-89 wew. 27