n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny - Ochotnicza Straż Pożarna

Osoby uwięzione w zaspach śniegu w Budziszewicach…

DSC 0107…brak możliwości przejazdu, przerwy w dopływie energii elektrycznej i wody do gospodarstw domowych i rolnych. Taką sytuację przewidywał scenariusz ćwiczeń zgrywających, które odbyły się 11 grudnia na ulicy Osiedlowej. Współorganizatorami ćwiczeń był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztof Iskierka oraz Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy Państwowej Straży Pożarnej z JRG Tomaszów Mazowiecki, Ochotnicze Straże Pożarne z Budziszewic, Rękawca, Ujazdu i Żelechlinka, członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz policja.

Więcej…
 

 

Agregat prądotwórczy dla OSP Budziszewice

agregat12 grudnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość przekazania jednostkom OSP sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych. W uroczystości udział wzięli między innymi przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Budziszewic, którzy - na podstawie umowy użyczenia - odebrali stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy 18 kW.
Sprzęt zakupiono w ramach zadania pod nazwą ,,Zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych" sfinansowanego z rezerwy celowej Wojewody Łódzkiego.

Otrzymany agregat posłuży do zabezpieczenia strażnicy podczas awarii sieci elektrycznej. MP

Zdjęcie źródło :https://radiofama.com.pl/aktualnosci/uroczyste-przekazanie-sprzetu-jednostkom-osp

 

 Kolejne wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach

IMAG0463Szybkość, profesjonalizm i skuteczność – to obecne oczekiwania wobec Ochotniczych Straży Pożarnych, które w dzisiejszych czasach pełnią służbę uniwersalną. Dawniej strażaków kojarzono głównie z gaszeniem pożarów, współcześnie blisko 70 % interwencji dotyczy innych zdarzeń. Jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego są istotnym wsparciem działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Jak pokazuje doświadczenie, to właśnie one najszybciej docierają na miejsce zdarzenia. Mając w swych szeregach wyszkolonych ratowników są w stanie szybko pomóc poszkodowanym, ratując im zdrowie lub życie. Aby jednak ochotnicy mogli skutecznie nieść pomoc i bezpiecznie wykonywać podejmowane działania, muszą dysponować specjalistyczną odzieżą i sprzętem.

Więcej…
 

Nowoczesny sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach

s 1W dniu 20 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Budziszewicach Wójt Gminy Marian Holak, Skarbnik Gminy Elżbieta Andryszczak i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jagiełło przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości 31.389,02 zł.

Sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia zakupiono ze środków finansowych w 99%  pokrytych z dotacji pochodzącej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, 1% kwoty pokryła gmina.

Więcej…
 
Email

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka

100Są wśród nas, ojcowie, bracia, mężowie, synowie, koledzy… Ludzie z prawdziwą pasją. Bohaterowie, dla których najważniejsze jest czyjeś życie. Spotykamy się z nimi na co dzień… Patrzymy na nich z podziwem, darzymy zaufaniem…
Rycerze Floriana, bo o nich mowa, 4 maja obchodzili swoje święto.

W tym dniu strażacy z OSP Budziszewice i OSP Rękawiec wzięli udział w mszy świętej, po której udali się na cmentarz, gdzie na grobach strażaków złożyli kwiaty i zapalili znicze. W ten sposób druhowie oddali hołd zmarłym kolegom.MP

 

Więcej…
 

Podsumowanie minionego roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach

057W dniu 24 lutego 2018 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyło się zebranie sprawozdawcze. Otwarcia zebrania oraz powitania dokonał Prezes jednostki druh Roman Zieliński. Swoją obecnością zaszczycili Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Bala, reprezentant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - mł. bryg. Tomasz Stanisławski, Wójt Gminy Marian Holak, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jagiełło i Jan Górski.

Więcej…
 
Email

Spotkanie wigilijne

tWzajemna życzliwość, składanie życzeń, wigilijny posiłek, podsumowanie tego, co już minęło i przewidywanie tego, co przyniesie przyszłość. Pod takim scenariuszem przebiegało - w dniu 16 grudnia 2017 roku - tegoroczne spotkanie wigilijne, które stało się już tradycją w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach.

Oprócz członków jednostki, swoją obecnością zaszczycili nas Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim Krzysztof Iskierka, Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jagiełło. Zaproszeni goście podziękowali za zaszczytną, często niebezpieczną służbę dla społeczeństwa i dobrą współpracę. Wyrazili uznanie dla działalności i dokonań jednostki.

Dla ochotników bycie strażakiem to nie tylko obowiązek. To zaszczyt i duma z pełnienia tak potrzebnej służby. MP

Więcej…
 

Już po zebraniach sprawozdawczo-wyborczych

IMG 9391

12 marca 2016 r. w OSP w Budziszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Powołany został nowy Zarząd OSP, którego prezesem został dh Roman Zieliński, wiceprezesem dh Zbigniew Kotynia. Funkcję skarbnika przez następne 4 lata będzie pełnił dotychczasowy skarbnik dh Grzegorz Kruś, zaś posadę sekretarza powierzono dh Anecie Kubryn. Prezes ZOP ZOSP RP Tadeusz Cisowski oraz Pan Wójt Gminy Marian Holak podziękowano prezesowi OSP dh Władysławowi Bąkowi za długoletnią działalności na rzecz OSP w Budziszewicach.

 W OSP w Rękawcu w dniu 13 lutego 2016 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym druhowie wybrali skład Zarządu OSP. Prezesem Zarządu został dh Jan Chruściel, skarbnikiem dh Andrzej Woźniak, sekretarzem dh Grzegorz Niżnikowski.

Więcej…
 

Wigilia w Ochotniczej Straży Pożarnej w  Budziszewicach

bez tytułu 6

21 grudnia 2014 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyła się wigilia strażacka.

Więcej…
 

Już po walnym zebraniu sprawozdawczym

straż 1W dniu 15 marca 2014 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Na zebranie przybyli również zaproszeni goście: Wójt Marian Holak, Starosta Piotr Kagankiewicz, Komendant KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim Roman Pająk, Prezes ZOP ZOSP RP Tadeusz Cisowski, Przewodniczący Rady Gminy Budziszewice Piotr Jagiełło, Dyrektor PBS o/Budziszewice Monika Laskowska. Otwarcia zebrania dokonał prezes jednostki dh Władysław Bąk. Po wyborze przewodniczącego zebrania  - dh Romana Zielińskiego – i przyjęciu porządku zebrania, odbyło się ślubowanie sześciu nowych członków OSP. Młodzi mieszkańcy gminy chętnie wstępują w szeregi strażackie i z poświęceniem służą nie tylko miejscowemu społeczeństwu.

Więcej…
 

Spotkanie wigilijne

DSCF6048

21 grudnia 2013 r. w remizie OSP w Budziszewicach odbyło się spotkanie wigilijne.Takie spotkania są tradycją pielęgnowaną przez członków jednostki, bowiem są okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Więcej…
 

Zawody sportowo – pożarnicze

17 maja 2013 r. na boisku gminnym w Józefowie Starym odbyły się zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych. Zawody rozegrano w ,,Grupie A” czyli między męskimi drużynami pożarniczymi. W zawodach udział wzięli członkowie OSP z Budziszewic i OSP z Żelechlinka.

zawody 1

Naczelnik OSP z Budziszewic Roman Zieliński z drużyną reprezentującą jednostkę /od lewej/: Zbigniew Krauze, Dominik Wójciak, Daniel Królik, Kamil Kaczmarek, Piotr Wróbel, Konrad Perka, Arkadiusz Świderek i Marcin Kotynia.

Więcej…
 

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Dzień Strażaka 2Na co dzień poświęcają się, uczestnicząc w akcjach ratujących życie oraz mienie. Bezinteresowni i wrażliwi na ludzką krzywdę – strażacy, bo o nich mowa,  4 maja obchodzą swoje święto.

Z tej okazji członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach w dniu 5 maja 2013 r. spotkali się w strażnicy. Udali się też  na miejscowy cmentarz, gdzie na grobach byłych strażaków złożyli czerwone róże i  zapalili znicze. W taki właśnie sposób każdego roku strażacy okazują  pamięć swoim koleżankom i kolegom.

Więcej…
 
Email

Walne zebranie sprawozdawcze

certyfikaty2 marca 2013 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał prezes Władysław Bąk, który przywitał zaproszonych gości. Obok strażaków ochotników w zebraniu uczestniczyli poseł na Sejm Dariusz Seliga, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Anna Grabek,  Starosta Powiatu Tomaszowskiego Piotr Kagankiewicz, Prezes ZOP ZOSP RP w Tomaszowie Mazowieckim Tadeusz Cisowski, Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak, Przewodniczący Rady Gminy Budziszewice Piotr Jagiełło, Dyrektor Oddziału PBS w Budziszewicach Monika Laskowska, przedstawiciel KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim Rafał Wójciak oraz Prezes OSP Przesiadłów Kazimierz Bala.
Nad przebiegiem zebrania czuwał przewodniczący zebrania – naczelnik Roman Zieliński.

Więcej…
 
Email
Coraz ładniej w strażnicy

sala_OSP_3

Już od dłuższego czasu strażacy z Budziszewic inwestują w zmianę wystroju wnętrz swojej strażnicy. Po generalnym remoncie kuchni przyszedł czas na zakup krzeseł i stołów do sali konsumpcyjnej. Obecnie zarówno przestronna sala konsumpcyjna, jak i nowocześnie oświetlona sala taneczna pomieszczą nawet do 200 gości. Strażacy dołożyli wszelkich starań, aby sprostać współczesnym oczekiwaniom.

Zainteresowanym podajemy telefon kontaktowy 508 854 003
Więcej…
 
Wigilia strażacka

wigilia_315 grudnia 2012 r., jak co roku, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyła się wigilia strażacka. Druhowie spotkali się, aby wspólnie przeżyć ten magiczny nastrój, jaki towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia. Prezes jednostki Władysław Bąk podziękował swoim kolegom za ofiarną, często bardzo niebezpieczną pracę, którą podejmują w ochronie życia i imienia. Złożył strażakom życzenia świąteczne oraz noworoczne. Do życzeń dołączyli się również wójt oraz przewodniczący rady gminy, którzy podziękowali za zaszczytną służbę ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".

Tego wieczoru serca strażaków wypełniła radość i duma z bycia strażackim.

 

Więcej…
 
Email
Dzień Strażaka

stra_9

6 maja 2012 r. w kościele w Budziszewicach odbyła się uroczysta msza w intencji strażaków. W uroczystościach udział wzięły dwie jednostki z terenu Gminy Budziszewice; Ochotnicza Straż Pożarna z Budziszewic i Ochotnicza Straż Pożarna z Rękawca. Obie jednostki mogą pochwalić się długoletnią tradycją istnienia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach powstała w 1919r. Funkcję prezesa pełni obecnie Władysław Bąk. Jednostka liczy 57 członków zwyczajnych, w tym 15 kobiet. Jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, jest Jednostką Operacyjno - Techniczną Kategorii III.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rękawcu założona została w 1931r. Funkcję Prezesa pełni Jan Chruściel, jednostka liczy obecnie 20 członków zwyczajnych.

Ochotnicze Straże Pożarne biorą udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka. Druhowie pełnią piękną służbę, niosą pomoc ludziom narażając często własne zdrowie a nawet życie.

W tym dniu strażacy nie zapominieli o swoich zmarłych kolegach i koleżankach - także strażakach. Jak każdego roku, na ich grobach złożyli czerwone róże oraz zapalili znicze.

Więcej…
 
Spotkanie Noworoczne w OSP w Budziszewicach

W sobotę 14 stycznia 2012 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyło się Spotkanie Noworoczne strażaków z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

DSCI2713

Więcej…
 
Email
STRAŻACKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE

wigilia_4Praca strażaków nie jest łatwa. Akcje ratunkowe stwarzają niebezpieczne sytuacje. Nasi ratownicy muszą wzajemnie sobie pomagać i bezgranicznie ufać. Takie chwile zbliżają do siebie ludzi. Po wielu latach wspólnej pracy, strażacy stają się jedną wielką rodziną. Rodziną, która przeżywa nie tylko złe momenty, ale również dobre.

Tych pięknych chwil nie zabrakło 18 grudnia 2011 roku. W niedzielny wieczór w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach zorganizowano strażackie spotkanie opłatkowe.                                  
Więcej…
 
Email
,,Nowy" samochód bojowy dla OSP w Budziszewicach

2010.11.15_stra_10Marzeniem Wójta Gminy Budziszewice Pana M. Holaka było pozyskanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach. I chociaż strażacy sceptycznie podchodzili do takiej możliwość, wójt gminy konsekwentnie powtarzał, że dołoży wszelkich starań, aby jednostka samochód otrzymała.

O tym, że marzenia w gminie Budziszewice się spełniają przekonaliśmy się także tym razem, bowiem 12 listopada 2010 r.  jednostka  Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz, który do tej pory służył Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2