n w    w w w w

PPWOW - Program Integracji Społecznej
WIZYTA STUDYJNA NA PODLASIE

IMG_2865W dniach 17-19 września 2010 roku 29 kobiet reprezentujących działające na terenie naszej gminy organizacje kobiece wraz z Konsultantem Regionalnym  Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Panią Krystyną Fuerst wyjechały na wizytę studyjną na Podlasie. Była to nagroda za ponad roczną społeczną działalność na rzecz  lokalnego społeczeństwa. Celem wizyty było zapoznanie się z tym, co wydarzyło się w województwie podlaskim w związku z realizacją Programu Integracji Społecznej oraz zwiedzenie pięknych terenów Podlasia.
Więcej…
 
Drukuj Email
WIZYTA STUDYJNA W NASZEJ GMINIE

IMG_1531Gminy realizujące Program Integracji Społecznej będący częścią PPWOW mogą przeznaczyć część otrzymanych środków na wizyty studyjne, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz uzyskanie praktycznych informacji bezpośrednio od osób, które same prowadzą usługi społeczne, zasługujące na uwagę. Gmina Żarnów część swoich środków przeznaczyła na sfinansowanie dwudniowego pobytu na terenie Gminy Budziszewice, który miał miejsce 8 i 9 lipca b. r.
Gości z Gminy Żarnów, wśród których byli m. in. Wójt Maria Morawska, zastępca Wójta Rafał Kozak i panie z Kół Gospodyń Wiejskich, powitał Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak, Przewodniczący Rady Gminy Marek Owczarek, ks. Proboszcz Stanisław Kołodziejski, Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecznej Krystyna Fuerst, Koordynator Gminny Programu Integracji Społecznej Małgorzata Piwońska, Pracownik ds. Promocji Gminy Małgorzata Wójcik oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Celem wizyty była możliwość przyjrzenia się z bliska dynamicznie rozwijającej się i sprawnie funkcjonującej Gminie Budziszewice, która została wyróżniona przez Zespół Zarządzający Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Więcej…
 
Email
GMINA BUDZISZEWICE NA KONFERENCJI W DĄBIU

dabie_210 maja 2010 roku gmina Budziszewice reprezentowała województwo łódzkie na Ogólnopolskiej Konferencji pod nazwą Dobre pomysły na lokalne organizacje pozarządowe, która odbyła się w  Dąbiu nad Nerem.
Uczestników powitała Orkiestra Dęta z gminy Wilczyn. Otwarcia konferencji dokonał burmistrz miasta Dąbia Zbigniew Mielczarek, który przywitał zaproszonych gości.
Gminę Budziszewice obok Wójta Mariana Holaka, Sekretarza Gminy Aliny Jareckiej, Koordynatora Gminnego Programu Integracji Społecznej bedącego częścią PPWOW Małgorzaty Piwońskiej i pracownika ds. promocji gminy Małgorzaty Wójcik reprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich: Edyta Grabowska, Małgorzata Jagiełło, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Krauze, Janina Smoleń, Barbara Woźniak, Grażyna Woźniak, Justyna Woźniak. Na konferencji nie mogło zabraknąć również Konsultanta Regionalnego woj. łódzkiego Krystyny Fuerst, która od samego początku wspiera naszą gminę w realizacji programu PPWOW.
Więcej…
 
Email
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  nowy program - nowe możliwości

kurs_spiewuGmina Budziszewice, w ramach środków uzyskanych przez Rząd RP z kredytu Banku Światowego na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), uzyskała dotację w wysokości 101.513,20 zł. na sfinansowanie usług integracyjnych dla mieszkańców gminy. Część przyznanych środków w wysokości 47.353 zł. Wójt Gminy Marian Holak przeznaczył na działania zmierzające w kierunku integracji oraz zwiększenia aktywności i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży w wieku od 6 do 15 lat a także 36. 000 zł. na zajęcia organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy.
Więcej…
 
Drukuj Email

Przystępujemy do realizacji Programu Integracji Społecznej

spotkanie_w_sawnie_1W dniu 8 stycznia 2009r. w Sławnie odbyło się spotkanie szkoleniowe Koordynatorów PPWOW. Gminę Budziszewice reprezentowali Wójt Gminy Marian Holak, Sekretarz Alina Jarecka oraz Koordynator Gminny programu Małgorzata Piwońska. Spotkanie poprowadziła Konsultant Regionalny Programu Pani Krystyna Fuerst.
Priorytetowym zadaniem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich jest aktywizacja społeczna i instytucjonalna obszarów wiejskich.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4