n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 21 listopada 2017 13:39

Protokół
z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dotyczących treści projektu
,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

Czytaj treść protokołu