n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 15 marca 2018 09:29

Ogłoszenie

Wójta Gminy Budziszewice

w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej
powoływanej w celu opiniowania ofert
składanych w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację w 2018 r. zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

Czytaj treść ogłoszenia