n w    w w w w

Zadanie

  „ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi
i przepompowniami w miejscowości Budziszewice
( ul. Kolejowa, ul. Leśna, ul. Szkolna ) oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Budziszewice etap II”

Czytaj więcej na temat zadania