n w    w w w w

Email
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  nowy program - nowe możliwości

kurs_spiewuGmina Budziszewice, w ramach środków uzyskanych przez Rząd RP z kredytu Banku Światowego na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), uzyskała dotację w wysokości 101.513,20 zł. na sfinansowanie usług integracyjnych dla mieszkańców gminy. Część przyznanych środków w wysokości 47.353 zł. Wójt Gminy Marian Holak przeznaczył na działania zmierzające w kierunku integracji oraz zwiększenia aktywności i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży w wieku od 6 do 15 lat a także 36. 000 zł. na zajęcia organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy.
Celem przeprowadzanego programu jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju jak największej grupy osób poprzez zapewnienie równego dostępu do oferowanych usług, co jest możliwe dzięki równomiernemu rozmieszczeniu ośrodków, w których przeprowadzane są zajęcia. Uczestnicy spotkań aktywnie spędzają czas w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach, Domu Ludowym w Mierznie, Filialnej Szkole Podstawowej w Rękawcu a także w pomieszczeniach znajdujących się przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach.

Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych „Szyk" z Budziszewic przeprowadza różnorodne formy kształcenia dzieci i młodzieży oraz rozwija posiadane przez nich umiejętności.

ogrodek

W kwietniu i maju uczestnicy zajęć mogli poszerzyć swoje umiejętności kulinarne. Przygotowywali kanapki, pamiętając o ich walorach smakowych i estetycznych. Ponadto wykonywali dania deserowe, sałatki, ciasta, gotowali pierogi oraz zapoznali się z techniką podawania do stołu. Spotkania zakończyły się degustacją wspólnie przygotowanych posiłków. Majowe dni poświęcone były również zajęciom z zakresu zakładania ogródków przydomowych, dzięki którym miłośnicy przyrody uczyli się rozpoznawać rośliny. Zorganizowany był dodatkowo wyjazd do Arboretum w Rogowie, gdzie dendrolog oprowadzając po ogrodzie, opowiadał o różnych gatunkach drzew i krzewów.

W czerwcu i w lipcu odbyły się zajęcia plastyczne prowadzone przez członka Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z Tomaszowa Maz. Każde dziecko wykonało pracę o dowolnej tematyce, malując farbami olejnymi i pastelami. W czasie trwania kursów można było także rozwinąć umiejętności manualne, lepiąc z gliny różne przedmioty i zwierzęta.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Mierznianki" dąży do ożywienia życia kulturalnego i społecznego młodych mieszkańców gminy.

nauka_gry_na_gitarze

W marcu odbyły się liczne zajęcia mające na celu naukę szybkiego czytania oraz zapamiętywania i przeprowadzone były kursy gry na instrumentach ( m. in. klawiszowych), jakie, ku radości dzieci, organizowane były również w kwietniu. Poza tym można było zdobyć, w czasie kolejnych lekcji, umiejętności w zakresie tańca towarzyskiego i profesjonalnego śpiewania, które przydały się podczas plenerowej zabawy przy ognisku.

W czerwcu odbyło się spotkanie z policjantem, uczestnicy zajęć poznali m. in. zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy i jak postępować z nieznajomymi. Ponadto zorganizowana była wycieczka do Dinoparku w Kołacinku, w czasie której można było zobaczyć różne gatunki dinozaurów i aktywnie spędzić czas na placu zabaw. W następnym miesiącu dzieci ucieszyły się z kolejnego wyjazdu obejmującego trasę: Puławy - Kazimierz - Dolny - Janowiec. Zwiedzały obiekty kulturalne, płynęły statkiem i z wielką ochotą wspinały się na Górę Trzech Krzyży. W tym czasie starsi mieszkańcy gminy uczęszczali na zajęcia Fitness. Kobiety wykonywały ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające mające na celu poprawę kondycji fizycznej.

Kolektyw Kobiet Przedsiębiorczych z Węgrzynowic wzmacnia wielostronny rozwój dzieci i młodzieży.

W marcu mali artyści wykonywali koszyczki w kształcie łabędzi i kurczątka wielkanocne. Poznali technikę formowania przestrzennego, która umożliwiła im nowe sposoby artystycznego przedstawiania świata.

zajecia_plastyczne

W kwietniu i maju młodzież doskonaliła sprawności manualne, wykonując z papieru kwiaty, a na kolejnych zajęciach poznała technikę origami. Zorganizowane było też spotkanie z policjantem, w czasie którego dzieci nie tylko uważnie słuchały, ale również zadawały pytania. Poza tym słoneczne dni upływały na zajęciach sportowych, poprawiających sprawność fizyczną. W ostatnim dniu roku szkolnego odbyła się na świeżym powietrzu dalsza część ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego, która, z uwagi na duże zainteresowanie dzieci, była kontynuowana w pierwszych dniach wakacji. Uczestnicy spotkań poznali zwody i dryblingi a także technikę gry ciałem.

W lipcu zorganizowane były dla starszych mieszkańców zajęcia rekreacyjno-ruchowe. Poza tym przeprowadzony został kurs gotowania połączony z nauką dekorowania stołów. Z kolei słoneczne popołudnia upływały na wspólnym biesiadowaniu przy ognisku, które urozmaicały liczne konkursy.


Koło Gospodyń Wiejskich z Rękawca promuje aktywne formy spędzania wolnego czasu, które pobudzają rozwój intelektualny i fizyczny młodych mieszkańców gminy.

W marcu, kwietniu oraz maju odbyły się zajęcia, dzięki którym można było zdobyć umiejętności w zakresie tańca i śpiewu a także nauczyć się gry na instrumentach. Tego typu ćwiczenia pozwoliły doskonalić rozwój dzieci ze względu na wykorzystane elementy rytmiki. W maju dodatkowo przeprowadzony był kurs gotowania i została zorganizowana uroczystość z okazji Dnia Matki, podczas której młodzież prezentowała wcześniej zdobyte umiejętności. W czasie czerwcowych dni, ze względu na duże zainteresowanie uczestników, kontynuowane były kursy: taneczny, gotowania i kulinarny. Dzieci nauczyły się przyrządzać potrawy z nieznanych im do tej pory przepisów. Spotkanie zakończyło się wspólną degustacją dań.

W lipcu z kolei została zorganizowana wycieczka rowerowa a także zajęcia dla starszych mieszkańców gminy, dzięki którym powstały piękne rękodzieła ludowe.

taniec_w_rkawcu

Ponadto ze środków pochodzących z PPWOW w wysokości 3.500 zł przygotowany został festyn przybliżający kulturę cygańską, zorganizowany w Zespole Szkół w Budziszewicach dzięki pomocy pani dyrektor Bożeny Jareckiej. Czas uprzyjemniali zaproszeni muzycy a także uczniowie prezentujący spektakl o tematyce miłosnej. Organizatorzy zadbali nie tylko o sferę duchową gości, ale również cielesną, przygotowując dla wszystkich poczęstunek.

Ochotnicza Straż Pożarna dzięki dofinansowaniu w wysokości 1.500 zł przygotowała pokaz swoich umiejętności i zaproszonych jednostek z sąsiednich gmin. Mieszkańcy mogli poznać zagrożenia, jakie niesie ze sobą pożar i uczestniczyć w symulowanych akcjach. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego można było spróbować strażackiej grochówki.

Ze środków PPWOW w wysokości 4.000 zł dofinansowano wycieczkę w Bieszczady dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Organizatorem wyjazdu była Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego, która pozyskała dodatkowe fundusze od sponsorów.