n w    w w w w

Email
GMINA BUDZISZEWICE NA KONFERENCJI W DĄBIU

dabie_210 maja 2010 roku gmina Budziszewice reprezentowała województwo łódzkie na Ogólnopolskiej Konferencji pod nazwą Dobre pomysły na lokalne organizacje pozarządowe, która odbyła się w  Dąbiu nad Nerem.
Uczestników powitała Orkiestra Dęta z gminy Wilczyn. Otwarcia konferencji dokonał burmistrz miasta Dąbia Zbigniew Mielczarek, który przywitał zaproszonych gości.
Gminę Budziszewice obok Wójta Mariana Holaka, Sekretarza Gminy Aliny Jareckiej, Koordynatora Gminnego Programu Integracji Społecznej bedącego częścią PPWOW Małgorzaty Piwońskiej i pracownika ds. promocji gminy Małgorzaty Wójcik reprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich: Edyta Grabowska, Małgorzata Jagiełło, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Krauze, Janina Smoleń, Barbara Woźniak, Grażyna Woźniak, Justyna Woźniak. Na konferencji nie mogło zabraknąć również Konsultanta Regionalnego woj. łódzkiego Krystyny Fuerst, która od samego początku wspiera naszą gminę w realizacji programu PPWOW.
Głos zabrali również przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego.
W dalszej części konferencji odbył się wykład pn. Jak wspierać lokalne organizacje pozarządowe? prowadzony przez Ewę Sobolewską, Konsultanta Regionalnego woj. wielkopolskiego.
W przerwie swoje umiejętności zaprezentowała Orkiestra Dęta z Miasta i Gminy Dąbie. Następnie odbył się panel dyskusyjny: Jak skutecznie wzmacniać aktywność społeczną i usamodzielniać podmioty działające w sferze polityki społecznej?, do którego poproszono m. in. przedstawiciela organizacji pozarządowej z naszej gminy Barbarę Woźniak.

dabie_15W trzeciej części konferencji przystąpiono do prezentacji dobrych, wiejskich organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju społecznego. Kolejno proszono przybyłe delegacje o przedstawienie osiągnięć swoich gmin.
Jako pierwszym głos przydzielono reprezentantom Gminy Budziszewice. Wójt Marian Holak podziękował za zaproszenie, po czym przystąpił do omówienia imponujących wyników, jakie osiąga przy niewielkim budżecie najmniejsza gmina w powiecie tomaszowskim, co jest możliwe dzięki intensywnemu pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych ( od 2007r. gmina złożyła 16 pozytywnie ocenionych wniosków o pozyskanie funduszy UE). Informacje te okazały się tym bardziej zaskakujące, gdyż - jak powiedział Wójt Gminy - przy budżecie wynoszącym 8 mln zł, gmina realizuje inwestycje roczne na poziomie 6 mln zł. Uczestnicy konferencji wyrazili swoje uznanie dla niezwykle gospodarnych metod zarządzania środkami gminy, co przejawiło się gromkimi brawami.

dabie_17dabie_18

Przewodnicząca KGW z Rękawca Barbara Woźniak przedstawiła działalność kobiet wiejskich z terenu naszej gminy, omawiając w trakcie prezentacji multimedialnej wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku.
Swoje osiągnięcia zaprezentowały również gminy z województwa małopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Konferencja zakończyła się uroczystym obiadem.

dabie_12dabie_20

dabie_4dabie_5

dabie_6dabie_7

dabie_8dabie_11