n w    w w w w

Utrzymanie czystości i porządku
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 29 grudnia 2014 13:04

INFORMACJA

o terminach odbioru odpadów komunalnych
w styczniu 2015 roku

Czytaj treść informacji

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 07 stycznia 2014 07:41


Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj treść informacji

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 19 grudnia 2013 08:31

Harmonogram odbioru odpadów
komunalnych i segregowanych w 2014 roku

Czytaj treść harmonogramu

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 19 listopada 2013 09:08

OGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW

W dniu 19 listopada 2013 z miejscowości Budziszewice: ul. Bartoszówka, Brzezińska, Cmentarna, Graniczna, Szkolna, Spacerowa, Pl. Krasickiego, Kolejowa, J.Ch.Paska

W dniu 20 listopada 2013 z miejscowości Budziszewice: ul. Leśna, Letniskowa, Osiedlowa, Sadowa, Józefów Stary , Nowy Józefów, Teodorów, Anatolin, Adamów.

W dniu 21 listopada 2013 z miejscowości: Agnopol, Nepomucenów, Nowe Mierzno, Mierzno, Nowy Rękawiec, Rękawiec.

-      wielkogabarytowych (np. stoły, szafy, krzesła, dywany, wózki dziecięce, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów)

-      budowlanych (np. ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe) z wyłączeniem gruzu.

-      zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory, pralki, lodówki, radia, drukarki, odkurzacze) kompletne zgodnie z art. 70 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: ,,kto przeprowadza demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega karze grzywny w wysokości od 2 000 zł do 100 000 zł.” oraz zgodnie z art. 5, art. 37a pkt. 2 w/w ustawy ,,zbierający może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt”

-      baterie, akumulatory.

W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom   wymienionym powyżej lub dot. elektrycznych i elektronicznych -  będą niekompletne, wykonawca – firma JUKO ma prawo nie odebrać takich odpadów. Prosimy o wystawienie odpadów przed posesje od godziny 6:00.                                                                                        

                                                                                                                  Katarzyna Kowalska

 

                                                                                       

INFORMACJA

W miesiącu listopadzie odbiór odpadów komunalnych z Budziszewic, Antolina, Adamowa, Teodorowa, Józefowa Starego, Nowego Józefowa realizowany będzie w następujących terminach:

08.11.2013 (piątek)
25.11.2013 (poniedziałek)

 

 
ulotka

O czym powinieneś pamiętać:

- segregujesz śmieci - zapłacisz mniej
- jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, rozwiąż umowę z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości


Co się zmieni?

- gmina ustala stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów
- firma wybrana przez gminę odbierze od Ciebie śmieci - zarówno posegregowane, jak i zmieszane
- mniej śmieci trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu
- gmina zorganizuje punkty zbiórki odpadów nietypowych /np. zużyty sprzęt AGD/RTV, przeterminowane leki, wyczerpane baterie, stare meble/

Co zyskasz jako mieszkaniec?

- segregacja śmieci będzie prostsza i skuteczniejsza
- segregując odpady zapłacisz mniej
- łatwo pozbędziesz się zużytego sprzętu AGD, RTV, wyczerpanych  baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych - oddając je do punktów zorganizowanych przez gminę
- mieszkańcy domów jednorodzinnych nie będą już podpisywać indywidualnej umowy na wywóz śmieci
- nie będzie się już opłacało wyrzucanie śmieci do lasu lub palenie ich w domu

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY BUDZISZEWICE

 

segreguj śmieci

POBIERZ deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
CZYTAJ informacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
PRZEJRZYJ rejestr działalności regulowanej
POBIERZ wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
POBIERZ oświadczenie o komletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej ...

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNYCH

 

 

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 zlokalizowany na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków

 Budziszewice  ul. Osiedlowa

 

czynny będzie w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 800- 1500, tj:

 

  • 26.07.2013
  • 30.08.2013
  • 27.09.2013
  • 25.10.2013
  • 29.11.2013
  • 27.12.2013

 

 Mieszkańcy gminy Budziszewice mogą oddać do PSZOK, następujące odpady:

 

  • wielkogabarytowe
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • zużyte opony.

 

Transport  odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym  zakresie i na własny koszt.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4