n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny

banerdobry                                                 

                             Projekt grantowy w ramach projektu ,,Cyfrowa Gmina"                                

                                                 Czytaj więcej na temat projektu

 

Nr konta do uiszczania opłat skarbowych,
opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków,
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku od środków transportowych:

PBS Tomaszów Mazowiecki o/Budziszewice
89 89850004 0040 0400 0055 0002

 

 

INFORMACJA O WŁĄCZENIU SYREN

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z Zarządzeniem  Nr 149/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie przeprowadzenia  na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania,  w dniu 1 sierpnia 2024 roku  (czwartek) o godzinie 17:00  na terenie Gminy Budziszewice zostaną uruchomione  na czas 1 (jednej) minuty syreny alarmowe usytuowane na budynkach OSP.

Włączenie syren alarmowych ma na celu ocenę sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania oraz oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego.

 

 

ostrzezenie 81

 
Email

bon

 

Zrzut ekranu 2024-07-08 152649

 
Email

bu ce-koluszki

 
Email

koluszki bu-ce

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 05 lipca 2024 14:18

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE
o  konkursie na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach.

Czytaj treść ogłoszenia

 

 

Zalecenia

 

Słuchaj komunikatów pogodowych, stosuj się do poleceń służb.

Chwilowe uspokojenie pogody nie oznacza, że jest bezpiecznie.

Powiadom najbliższych o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Nie panikuj.

W budynku:

− zamknij wszystkie drzwi i okna;

− z tarasu, balkonu, parapetu sprzątnij wszystkie przedmioty które może porwać wiatr (np.

doniczki, rower, parasol, krzesła, stół);

− zrezygnuj z zaplanowanych spacerów i wycieczek, dla bezpieczeństwa pozostań w domu;

− zabezpiecz niezbędne przedmioty przydatne w przypadku ewakuacji:

a) naładowany telefon komórkowy

b) działająca latarka

c) dokumenty

d) przyjmowane lekarstwa

e) odzież

f) żywność (pamiętaj również o wodzie pitnej)

− zorientuj się, gdzie umiejscowiona jest elektryczna skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami;

− w celu ochrony urządzeń, odłącz sprzęt elektroniczny od sieci elektrycznej;

− staraj się nie używać urządzeń elektronicznych obsługiwanych ręcznie (np. suszarka do

włosów, maszynka elektryczna);

− zjawiska pogodowe obserwuj wyłącznie z domu, nie wychodź na zewnątrz;

− słuchaj komunikatów wydawanych przez środki masowego przekazu, stosuj się do poleceń

służb;

W samochodzie:

− jeśli jesteś w trakcie podróży nie kontynuuj jazdy. Największym zagrożeniem są spadające

gałęzie i ograniczona widoczność w trakcie ulewy. Zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu

(NIE pod drzewami, liniami energetycznymi i słupami) i włącz światła awaryjne, nie

wychodź z pojazdu – drzwi i okna muszą być szczelnie zamknięte;

− jeśli dostrzegasz budynek, powoli kieruj się w jego stronę (uważaj! Wyjeżdżając z

zalesionego terenu może uderzyć w ciebie gwałtowny podmuch wiatru!)

Na otwartej przestrzeni:

− w przypadku gdy znajdziesz się na otwartym terenie trzymaj się z dala od zbiorników

wodnych, linii wysokiego napięcia i zadrzewień. Poszukaj zagłębienia terenu, np. głęboki

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, tel.(42) 664-14-10, faks (42) 664-14-01

rów, i kucnij w nim (nie siadaj, należy w jak największym stopniu ograniczyć kontakt z

ziemią). Najbezpieczniej jest kucnąć ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami, co

ograniczy przepływ pioruna przez ciało;

Nad wodą:

− jak najszybciej wyjdź z wody, pamiętaj, że woda doskonale przewodzi prąd;

− jeśli jesteś na łodzi – płyń do brzegu i wyjdź na ląd;

− nie spaceruj po plaży, znajdź bezpieczne schronienie.

Jeśli jesteś świadkiem rażenia piorunem, sprawdź stan poszkodowanego i zadzwoń po pomoc

(Pamiętaj, żeby w pierwszej kolejności zadbać o własne bezpieczeństwo, jeśli podejście do osoby

poszkodowanej nie jest możliwe zadzwoń po pomoc).

 

PRZYDATNE NUMERY:

112 Ogólnopolski Numer alarmowy

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

 

 

 

 

70

 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT

Treśc dokumentu w formacie PDF

 

54

 

przymrozki

 

Zmiana ostrzezenia 49

 

49

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 17 maja 2024 09:13

o 46

 

43

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 06 maja 2024 12:04

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE
w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej
powoływanej
w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację
w 2024 r. zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

Czytaj treść ogłoszenia

 

Postanowienie Nr 233/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
z dnia 21 kwietnia 2024 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Budziszewice

Czytaj treść postanowienia

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 23 kwietnia 2024 10:56

Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
na terenie Gminy Budziszewice
wraz z udzieleniem dotacji na jego
dofinansowanie.

Czytaj treść ogłoszenia

 

Szanowni Państwo,

Gmina Budziszewice rozpoczęła prace nad przygotowaniem ,,Strategii Rozwoju Gminy Budziszewice na lata 2024-2030". Istotnym elementem tworzenia dokumentu jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy w rozwój Gminy. W związku z powyższym, zapraszamy Państwa na warsztaty strategiczne, których głównym celem jest wypracowanie podstaw do sformułowania celów i kierunków rozwojowych Gminy. Państwa czynny udział przyczyni się do ujęcia wszystkich potrzeb, oczekiwań i aspiracji lokalnej społeczności.

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku (środa) o godz. 14:00 w formie online, pod linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/84963672407?pwd=SlVISEFXVWhsRUFieE9LVTk3cFIxZz09

(identyfikator spotkania: 849 6367 2407, kod dostępu: 95541).

Harmonogram spotkania:

1.       1. Wprowadzenie.

2.      2. Część kreatywno – strategiczna:

·         Omówienie mocnych i słabych stron gminy Budziszewice,

·         Wyznaczenie głównych kierunków działań,

·         Określenie misji i wizji.

3.       3. Podsumowanie:

·         Wnioski oraz tryb dalszych prac.

Mamy nadzieję, że aktywna współpraca pomoże w stworzeniu kompleksowego dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Budziszewice na lata 2024-2030, przyczyniając się do podniesienia jakości życia wszystkich mieszkańców Gminy.

 

Zrzut ekranu 2024-04-23 074627

 

strategia

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Budziszewice przystępuje do opracowania najważniejszego dokumentu określającego kierunki rozwoju w perspektywie najbliższych kilku lat, którym jest ,,Strategia Rozwoju Gminy Budziszewice na lata 2024-2030". Stanowi ona odpowiedź na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne oraz pełni rolę narzędzia do pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyznaczonych celów.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich Mieszkańców o wypełnienie ankiety. Państwa spostrzeżenia pozwolą określić najważniejsze potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe, a także problemy i potencjały rozwojowe Gminy.

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.
Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety do 26 kwietnia 2024 roku.

Link do ankiety: https://sr-budziszewice.webankieta.pl/

 

Zrzut ekranu 2024-04-18 151823

 

Ostrzezenie meteorologiczne 35

 

034

 

plakat o projekcie

CZYTAJ WIĘCEJ

 

OM 27

 

         WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

                                                       Czytaj więcej

 

Rozkład

 

plakat-targi-pracy-i-edukacji

 

Harmonogram odbioru odpadów - Rejon I

Harmonogram odbioru odpadów - Rejon II

 

informacja na strone

 

.
Screenshot 20240123-110553~2

Screenshot 20240123-110709~2

 

13

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 17 stycznia 2024 14:50

Zrzut ekranu 2024-01-17 144629
2Zrzut ekranu 2024-01-17 145016

OBWIESZCZENIE NR 1/2024
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 9 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego

Treść obwieszczenia w formacie PDF

 

zastrz

       Czytaj więcej

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 17 stycznia 2024 09:05

Zrzut ekranu 2024-01-17 090428

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 08 stycznia 2024 14:19

Ostrzezenie meteo nr 6

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 04 stycznia 2024 14:43

Ostrzezenie nr 2

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 04 stycznia 2024 08:11

Om1

 

zyczenia

 

ROLNIKU PAMIĘTAJ plakat opryskiwacze

 

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnychZmiana terminu odbioru odpadów komunalnych cz. II

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 07 grudnia 2023 08:21

marznące opady

 
Email

Zrzut ekranu 2023-11-22 121023

 
Email

Ostrzezenie 79

 

Ostrzezenie nr 78


 

 

Wolbórz spotaknie regionalne

 

k 19

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 13 listopada 2023 15:05

PROTOKÓŁ
z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dotyczących treści projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Czytaj treść dokumentu

 
czwartek, 19 października 2023 12:50

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 19 października 2023 roku
w sprawie konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Czytaj treść ogłoszenia

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 03 listopada 2023 14:10

Ostrzeżenie 77

 
Identyfikacja i liczenie dzików ma terytorium RP
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 03 listopada 2023 11:36

dziki-1

 
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 03 listopada 2023 08:39

prąd

 
Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 03 listopada 2023 08:34

konkurs testowy 1konkurs testowy 2

 
V edycja kursu e-learningowego dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy"
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 03 listopada 2023 08:21

kurs 2kurs 1

 

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Czytaj treść obwieszczenia

 


INFORMACJA

Wójta Gminy Budziszewice
o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego
dla wyborców ujętych w spisie wyborców

w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie gminy Budziszewice
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Czytaj treść informacji

 

11

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 09 października 2023 12:10

Ostrzeżenie meteo 73

 

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Azbest

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 03 października 2023 12:20

71

 

baner 1

 

„Modernizacja kapliczki w miejscowości Węgrzynowice”

Projekt współfinansowany 1

W wyniku naboru Sołectwo na plus Gmina Budziszewice realizuje projekt lokalny pod nazwą Modernizacja kapliczki w miejscowości Węgrzynowice. Projekt zgłoszony został przez sołectwo Węgrzynowice, i tam też w okresie od 01 lipca do 30 listopada 2023 roku jest realizowany.

Wartość projektu: 17.000,00zł.

Wartość dofinansowania: 12.000,00zł.

W ramach projektu w miejscowości Węgrzynowice wykonana zostanie modernizacja wiejskiej kapliczki.

 

   „Stworzenie miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców sołectwa Rękawiec”

Projekt współfinansowany

Stworzenie miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców sołectwa Rękawiec to także projekt,na który Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach naboru Sołectwo na plus.

Projekt ten zgłoszony został przez sołectwo Rękawiec i tam też jest realizowany w okresie od 01 lipca do 30 listopada 2023 roku.

Wartość projektu: 14.000,00zł.

Wartość dofinansowania: 12.000,00zł.

W ramach projektu, na działce gdzie znajduje się świetlica wiejska stanie altana ogrodowa wraz z wyposażeniem.

Mieszkańcy we własnym zakresie uporządkują teren wokół świetlicy i przygotują miejsce pod altanę.

 

,,Fit babki”

Projekt finansowany 2Fit babki to kolejny projekt, który Gmina Budziszewice realizuje w wyniku naboru Sołectwo na plus.

Projekt ten zgłoszony został przez sołectwo Nowy Rękawiec, realizowany jest w miejscowości Nepomucenów, w okresie od 01 lipca do 30 listopada 2023 roku.

Wartość projektu: 12.000,00zł.

Wartość dofinansowania: 12.000,00zł.

W ramach projektu, na działce gdzie znajduje się altana oraz urządzenia zabawowe dla dzieci zamontowane zostaną elementy siłowni zewnętrznej.

Mieszkańcy we własnym zakresie przygotują teren pod montaż urządzeń, posieją trawę, zorganizują imprezę integracyjną oraz przygotują teren pod boisko do piłki siatkowej plażowej.

 

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 20 września 2023 14:10

Informacja dotycząca logowania do aplikacji suszowej

1

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 15 września 2023 13:40

lisy

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 13 września 2023 13:27

O 70

 

INFORM~1

 

targowisko

 

 Święto Plonów w Budziszewicach

received 33326599904107927 sierpnia 2023 r. w Budziszewicach odbyły się Dożynki  Gminno – Parafialne.  Uroczystości sprzyjała  słoneczna pogoda.
Była radość i podziękowania;  dzielenie chleba dożynkowego i okolicznościowe przemówienia.
Były piękne wieńce dożynkowe – symbole zebranych plonów  - poświęcone podczas dziękczynnej mszy świętej.
Nie zabrakło pięknych strojów ludowych.

Były różnorodne atrakcje dla dzieci. Była też muzyka: występ miejscowej Młodzieżowej  Orkiestry Dętej, Zespołu Tańca Ludowego  „Neptun” z Gdańska,  który dzień wcześniej przeprowadził warsztaty taneczne, oraz wokalisty Bartosza Jagielskiego. Gwiazdą wieczoru był zespół Piękni i Młodzi Dawid Narożny.
Była zabawa taneczna z didżejem.
Nad bezpieczeństwem uczestników Dożynek czuwali strażacy z OSP Budziszewice. 

received 272519925561794received 682695407102678

received 663307215746557received 833416808132505

received 1042352946940392received 1452438585517228

received 854194696225951received 653824280044364

369699814 307942365117010 6544840574201665339 n369688014 307942285117018 2321572804831200928 n

369679518 307942095117037 5759914682703204598 n369599684 307942335117013 5196754804209191174 n

369683631 307942075117039 9092886731080192587 n

received 678480580470828received 831389878360789

received 333265999041079

 

 

Zrzut ekranu 2023-08-28 124454

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 28 sierpnia 2023 13:33

Meteo 67

 
piątek, 25 sierpnia 2023 14:07

Dożynki 2023

370851020 689205236578003 9156502891337327035 nŚwięto Plonów rozpoczynamy warsztatami tanecznymi z Zespołem Tańca Ludowego Neptun z Gdańska.

Dzisiaj w sali OSP Rękawiec od godz 17.30 do 19.00 ćwiczymy tańce ludowe.

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 22 sierpnia 2023 09:52

2

1

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 09 sierpnia 2023 10:05

Zrzut ekranu 2023-08-09 105539

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 08 sierpnia 2023 14:20

Zrzut ekranu 2023-08-08 150739

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 01 sierpnia 2023 08:45

PGE

 
Bezpłatne kształcenie w Szkole Policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 01 sierpnia 2023 10:53

Asystent osoby niepełnosprawnejOpiekun medyczny

 

REKLAMA KKZREKLAMA SP

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 28 lipca 2023 14:11

Masz ukończone 40 lat?
Skorzystaj z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS


40

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jakie-badania-w-programie-profilaktyka-40-plus

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 28 lipca 2023 14:04

DT Bezpieczna Woda-plakat-2023 logotypy 2

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 28 lipca 2023 13:50

Podziękujmy młodym Bohaterom za ich odwagę i odpowiedzialne zachowanie

To szczególne wyróżnienie w postaci medalu przyznawane będzie przez ministra Mariusza Błaszczaka osobom, które w niebezpiecznej sytuacji wykazały się odpowiedzialną i godną naśladowania postawą, a dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu odpowiednich służb przyczyniły się do uratowania zdrowia lub życia innych osób albo zażegnania niebezpieczeństwa.

order 1
c3b69d3e-cde8-4dc9-90c6-833e48b606bd

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mlody-bohater

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 28 lipca 2023 13:21

 

OGŁOSZENIE

O PLANOWANYM TRENINGU SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

- WŁĄCZENIU SYREN ALARMOWYCH

Realizując postanowienia zawarte w § 10  ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. z 2013 r. poz. 96/, w związku z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywaniai alarmowania, Wójt Gminy Budziszewice informuje, że w  dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00, na czas 1 (jednej) minuty włączone zostaną syreny usytuowane na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Budziszewicach i Rękawcu.
Zaplanowany trening posłuży ocenie sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania, umożliwiając jednocześnie oddanie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego.

729x308

Zdjęcie źródło: https://www.gov.pl

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 28 lipca 2023 10:37

Ostrzeżenie nr 55

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 26 lipca 2023 14:01

SUSZA ROLNICZA 2023

Wójt Gminy Budziszewice informuje, że na terenie naszej Gminy stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej.
Zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw:

1. Zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku, rzepiku, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych - na glebach kategorii I (gleba bardzo podatna na szuszę - piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty)

2. Zbóż jarych, krzewów owocowych – na glebach kategorii II ( gleba podatna na suszę - piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty).

DO UZYSKANIA POMOCY KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ APLIKACJĘ pod adresem:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza. Dobrowolne jest złożenie wniosku o szacowanie strat do Urzędu Gminy.

Oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, z pominięciem aplikacji suszowej, nie będzie uprawniało do uzyskania pomocy suszowej.

Raport sporządzony przez komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji, raport służy jedynie do weryfikacji strat suszowych i ewentualnej korekty procentu strat.

We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy, jakie zgłoszono do ARiMR. Załącznikiem składanym do Urzędu Gminy jest kopia wniosku o przyznanie płatności w 2023 r. wysłanego do ARiMR. Do czasu przeprowadzenia przez komisję oszacowania szkód nie może być dokonany zbiór plonu głównego.

Wniosek z załącznikami i klauzulą RODO dostępny  jest w Urzędzie Gminy lub pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1yq8rsUxZFxUEVVoQC2_x4I_cFXqeQ8Ey?usp=drive_link

 

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 26 lipca 2023 10:57

 ZGŁOSZENIE WYMIANY ŻRÓDEŁ CIEPŁA

Właściciele domów, którzy w 2022 r. zlikwidowali stare źródła ciepła (piece i kotły na paliwo stałe),

zakupili i zamontowali nowe, ekologiczne urządzenie grzewcze*, proszeni są o zgłoszenie:

● na jaki rodzaj urządzenia nastąpiła wymiana,

● ile wynosi łączna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń budynku.

 

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 04.08.2023 r:

- telefonicznie pod numer telefonu ( 44 710 23 89 w.22 ) lub,

- drogą mailową na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub,

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Budziszewice – pokój nr 2 w godzinach urzędowania
tj. (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30).

 

*Przez ekologiczne urządzenia grzewcze należy rozumieć:

 • kotły klasy 5 na paliwo stałe, w tym: kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, kotły na pellet, ekogroszek (bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1690) w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,
 • kotły elektryczne, olejowe, gazowe,
 • pompy ciepła,
 • kolektory słoneczne przeznaczone do ogrzewania budynku mieszkalnego.
 •  

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 26 lipca 2023 10:29

  KARTA RATOWNICZA W POJEŹDZIE

  karta pojazdu

  Czym jest Karta Ratownicza?

  Karta Ratownicza to zestandaryzowana informacja, na karcie w formacie A4 przedstawiająca schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych napinaczy pasów.

  Karta za osłoną przeciwsłoneczną

  Karta Ratownicza jest pozornie zwykłą kartką papieru wożoną w samochodzie za osłoną przeciwsłoneczną, ale pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej nawet o 30 procent. I uratować życie poszkodowanym.

  Nalepka na szybie

  Służba ratownicza musi wiedzieć, że w samochodzie znajduje się Karta Ratownicza. Temu służy umieszczenie na samochodzie specjalnej nalepki. Nalepkę informacyjną należy przykleić od wnętrza pojazdu w lewym dolnym rogu szyby przedniej (od strony kierowcy).

  Więcej…
   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 25 lipca 2023 10:38

  PGE

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 20 lipca 2023 13:07

   Uchwyć przyrodę latem, wygraj kurs fotograficzny

  9d1cf8625ac5725d22e836d4757a38bd XL

  Wszystkie informacje w linku:

  https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/uchwy%C4%87-przyrod%C4%99-latem,-wygraj-kurs-fotograficzny

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 20 lipca 2023 07:56

  O 52

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 19 lipca 2023 09:43

  Dot. uruchomienia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 14 lipca 2023 12:42

  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 49

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 13 lipca 2023 08:52

  O 48

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 11 lipca 2023 08:52

   SPOTKANIE INFORMACYJNE
  ,,Zasady udzielania dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze"

  szkolenie

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 11 lipca 2023 08:46

  ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ WSI

  Infografika III konkursu - poprawiona 1201x507 - WWW600

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 10 lipca 2023 14:30

   KONKURS FOTOGRAFICZNY

   pexels-photo-10906988

  Czytaj więcej:https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/1020-konkurs-fotograficzny#

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 05 lipca 2023 13:52

  festiwal mleka grafikafb-1024x1024

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 05 lipca 2023 08:33

  Bez tytułu

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 04 lipca 2023 10:34

  krus 3

   

  o 43

  Poprawiony: piątek, 23 czerwca 2023 14:27
   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 21 czerwca 2023 07:20

  o 42

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 20 czerwca 2023 12:07

  zmiana 41

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 19 czerwca 2023 13:47

  o 41

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 14 czerwca 2023 09:46

  om1406

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 12 czerwca 2023 08:25

  Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 13 czerwca 2023 07:05

  festiwal ogrodniczy zaproszenie

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 10 maja 2023 10:54

  młotekUWAGA!

  WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

  Informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

  Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

  Zgodnie z art. 162 § 1 w/w ustawy kandydatów na ławnikówmogą zgłaszać radzie gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

  Czytaj więcej

  KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

   

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 13 czerwca 2023 06:59

  punkt informacyjny

   
  Email
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 13 czerwca 2023 06:55

  plakat

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 05 czerwca 2023 11:33

  CZYTAJ TUTAJ: https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/966-test-2

  ulotka skan

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 02 czerwca 2023 12:36

  Zrzut ekranu zaproszenie

  http://www.lodr-bratoszewice.pl/

   

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 01 czerwca 2023 11:57

  Zrzut ekranu 2023-05-31 112918

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 26 maja 2023 13:23

  Zrzut ekranu 1

  Zrzut ekranu 2

   
  Gmina Budziszewice
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 26 maja 2023 13:19

  Wyniki otwartego konkursu ofert
  realizację w 2023 roku zadania publicznego
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  na terenie Gminy Budziszewice
  wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

  Czytaj treść dokumentu

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 24 maja 2023 07:35

  Przerwy w dostawie energii

  Energetyka

  Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

  2023-06-02 08:00 - 15:00 i 2023-06-05 08:00 - 15:00

  Nowe Mierzno 1-10, 48

  Nowy Rękawiec 2-22, 55

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 15 maja 2023 11:48

   Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  turnusy rehabilitacyjne

  Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:
  w Szklarskiej Porębie – w terminie od 20 lipca do 9 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
  w Jedlcu – w terminie od 31 lipca do 20 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu ruchu i wad postawy).

  Z naszej oferty mogą skorzystać dzieci:
  • w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2008–2016) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy / na wniosek (w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok) lub posiadające prawo do renty rodzinnej,
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

  Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie jest to warunek konieczny. Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 31 maja 2023 r.

  Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerami tel.: (44) 725 64 25 i (44) 725 64 16.

   

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 12 maja 2023 13:56

   

  OGŁOSZENIE

  WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE 

  w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej
  powoływanejw celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
  na realizację w 2023 r. zadania publicznego

   w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice
  wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie


  Czytaj treść ogłoszenia

   

   

  plakat o dopłatach

   

   Webinarium dla seniorów pt. Okazja czy oszustwo?

   Webinarium jest skierowane do seniorów link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18.

  Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

  Więcej…
   

  Webinaria dla seniorów pt. Informacyjna rola KNF i UKNF

  Webinarium jest skierowane do seniorów link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18.

  Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

  Więcej…
   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 08 maja 2023 10:47

  o 34

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 08 maja 2023 08:38

  konkurs

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 08 maja 2023 08:33

  f e

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 28 kwietnia 2023 10:46

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  na realizację w 2023 roku zadania publicznego
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  na terenie Gminy Budziszewice
  wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

  Czytaj treść ogłoszenia

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 28 kwietnia 2023 07:02

   

  image001Wypełnij ankietę – pomóż zbudować
  NOWĄ Lokalną Strategię Rozwoju
  Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
  na lata 2023–2027!

  Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD
  oraz podstawowe kierunki jego rozwoju, dlatego ważne jest Państwa czynne uczestnictwo w pracach nad w/w dokumentem.

  ANKIETA!

  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=18e5c3de&b=21361cb8d&c=e22df391

   

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 27 kwietnia 2023 13:09

  meteo

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 27 kwietnia 2023 09:33

  Obwieszczenie Nr 6/2023
  Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r.
  w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
  na obszarze województwa łódzkiego

  Treść ogłoszenia w formacie PDF

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 04 kwietnia 2023 07:06

  plakat BGR 23

  CZYTAJ WIĘCEJ

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 17 marca 2023 08:50

  Bez nazwy 17

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 28 lutego 2023 09:18

  konkurs plastyczny plakat-724x1024

  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 28 lutego 2023 09:09

  PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

  czyste-powietrze-logo

   Informacje znajdziesz TUTAJ

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 28 lutego 2023 08:53

  Zaproszenie

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 28 lutego 2023 08:40

  333046979 893550341698239 7941370840897804300 n

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 03 lutego 2023 15:07

  os meteo

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 27 stycznia 2023 14:37

  Komunikat Budziszewice 1 2

  komunikat Mierzno 1

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 27 stycznia 2023 09:37

  plakat 1

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 20 stycznia 2023 13:10

  om 7

   

  Dotacja na odbudowę zabytków
  Czytaj więcej

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 19 stycznia 2023 09:36

  Modernizacja gospodarstw rolnych wkrótce nabory w obszarach E nawadnianie i F zielona energia

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 11 stycznia 2023 07:52

  RUSZA KOLEJNA EDYCJA
  AKADEMII LIDERÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  Czytaj więcej

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 05 stycznia 2023 14:31

  Ogólnopolska akcja informacyjno - edukacyjna

  ,,Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku"

  na stoku

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 05 stycznia 2023 14:27

  komunikat PGE

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 05 stycznia 2023 08:41

  5 1

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 04 stycznia 2023 11:33

  komunikat 4

   

  zyczenia swiateczne

   
  Email
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 28 grudnia 2022 10:01

   

  Dotacje i niskooprocentowane pożyczki
  dostępne dla rolników
  w nowym dwuczęściowym naborze
  wniosków programu AGROENERGIA


  FOTOWOLTAIKA     POMPY CIEPŁA     MAGAZYNY ENERGII

  Czytaj więcej

   
  Email

  NEON

  Czytaj więcej

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 22 grudnia 2022 10:12

  Komunikat Mierzno

  komunikat Budziszewice

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 22 grudnia 2022 10:00

  Logo

  Operacja pn.: ,,Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Węgrzynowicach i Rękawcu’’ obejmująca:

  1. Modernizacje i doposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrzynowicach poprzez  zakup materiałów
   i urządzeń tj.: farb do malowania, płytek naściennych, 12 szt. oświetlenia,  drzwi wewnętrznych,  ogrzewacza,  5 stołów, 22 krzeseł,  zmywarkę, grilla gazowego,  taboretu gazowego,  6 sztuk paneli firanowych,  10 szt. obrusów, patelni elektrycznej, okapu kuchennego, zlewu,  regału stalowego z półkami,  7 szt. szafek kuchennych, warnika wody, 2 szt. termosu próżniowego z pompką, pojemnika termoizolacyjnego z pojemnikami ze stali nierdzewnej, 2 szt. butli gazowych, 2 szt. lamp solarnych zewnętrznych.

  2. Modernizacje i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rękawcu poprzez zakup materiałów i urządzeń tj.: farb do malowania, 14 szt. oświetlenia, drzwi wewnętrznych do kuchni, drzwi przejściowych,  płyt osbdo wyrównania podłogi w kuchni, zakup i położenie wykładziny w kuchni,  rolet dzień – noc, firan, obrusów, okapu gastronomicznego, regału gastronomicznego,  wózka kelnerskiego, podgrzewacza elektrycznego, warnika do wody, termosów, pojemnikówtermoizolacyjnych,garnków  emaliowanych, krzeseł do kuchni,  żelazka oraz deski do prasowania, patelni elektrycznej,  grilla gazowego,2 szt.butli gazowych,  kuchenki mikrofalowej,  kuchni  gazowej,  witryny chłodniczej, czajnika elektrycznego,  maszynki do mielenia mięsa i blendera, piecyka elektrycznego, wieszaka ubraniowego.

  Zmodernizowane pomieszczenia świetlic wiejskich w Węgrzynowicach i Rękawcu będą wykorzystywane w celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizację warsztatów kulinarnych, pikników i spotkań rodzinnych.

   

   
  Email
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 19 grudnia 2022 13:24

  om 95

   
  Email
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 14 grudnia 2022 15:04

  Nowy termin odbioru odpadów -22.12.2022 r

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 09 grudnia 2022 11:49

  mm

  Czytaj więcej: TUTAJ

   
  Email
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 08 grudnia 2022 14:32

  de

  Czytaj więcej: TUTAJ

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 06 grudnia 2022 13:38

  komunikat sanepid 05.12.2022

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 02 grudnia 2022 10:51

  o 2.12

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 24 listopada 2022 14:41

  Zaproszenie na bezpłatne badania

   
  Email
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 24 listopada 2022 09:44

  komunikat Budziszewice

  Komunikat Mierzno I

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 23 listopada 2022 14:15

  87

   

   

  Dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
  Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatora numeru alarmowego w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
  Dzwoniąć na policyjny numer alarmowy 997 również zostaniemy połączeni z operatorem numerów
  alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

   

   

  ostrzeżenie 86

   
  Email

  plakat-pue-724x1024

   

  ostrzeżenie meteo

   

  Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

   

  Do petycji

   

  Informacja nowa

   

  azbest

  OD 17 PAŹDZIERNIKA DO 15 LISTOPADA 2022 R. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków na wymianę azbestowych pokryć dachowych na BUDYNKACH WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI ROLNEJ. Wsparcie na poziomie 40 zł/m² kierowane jest do osób prowadzących działalność rolniczą lub pobierających dopłaty bezpośrednie na terenie całego kraju. Bardzo istotnym elementem wsparcia jest pozyskania środków na NOWE POKRYCIE DACHOWE oraz możliwość wcześniejszego zaliczkowania usługi przez Agencję do 50% całkowitej wartości przyznanych środków.

  link do atrony:

  https://www.gov.pl/web/arimr/wymiana-w-gospodarstwach-rolnych-pokryc-dachowych-wykonanych-z-materialow-zawierajacych-azbest

   

   

   

  Protokół z przebiegu konsultacji
  z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Czytaj treść protokołu

   

   

   

  profilaktyka jodowa

   

  Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie województwa łódzkiego

   

  Bez nazwy

   

   

  Ulotka ryneczek

   

   

  jod 1

  jod 2

   
  Email

  om

   

  plakat konkurs kronik

   

   

  Regulamin II edycji Konkursu na „Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich” organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

  KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KRONIKĘ KGW

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO

   

   

   

  1020222

  Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do wáDĞcicieli i zarządców budynków

  Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 21 września 2022 09:48

  informacja 1

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 14 września 2022 13:33

  Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice
  z dnia 14 września 2022 roku w sprawie konsultacji projektu
  ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

  Treść ogłoszenia i formularz zgłaszania opinii/uwag/propozycji w formacie PDF
  Projekt programu w formacie PDF

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 01 sierpnia 2022 13:59

  Ogłoszenie ul. Letniskowa

   

  PIES SZUKA DOMU

  pies

  Na terenie naszej gminy pojawił się średniej wielkości bezdomny piesek. Zwierzę jest pozytywnie nastawione względem ludzi i aktualnie poszukuje domu. Osoby zainteresowane przygarnięciem czworonoga widocznego na zdjęciu zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Budziszewicach (pokój nr 2 bądź pod numerem telefonu 44 710 23 89 w. 22.)

   

   

  Zgłaszasz i budujesz

  Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulatwienia-w-budowie-domow-do-70-m2

   

   

  „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Węgrzynowice”

   

  W wyniku naboru Sołectwo na plus Gmina Budziszewice realizuje projekt lokalny pod nazwą Utworzenie placu zabaw w miejscowości Węgrzynowice. Projekt zgłoszony został przez sołectwo Węgrzynowice, i tam też w okresie od 01 lipca do 30 listopada 2022 roku będzie realizowany.

  Wartość projektu: 12.000,00zł.

  Wartość dofinansowania: 12.000,00zł.

  W ramach projektu w miejscowości Węgrzynowicegdzie znajdują się strefa rekreacyjna z zagospodarowanymi zbiornikami wodnymi staną urządzenia zabawowe dla dzieci.

  Mieszkańcy we własnym zakresie przygotują teren pod ich montaż.

  a

   

   

   

  Dzieciaki z Sołectwa na Swoim

   

  Dzieciaki z Sołectwa na Swoim to kolejny projektu , który Gmina Budziszewice realizuje w wyniku naboru Sołectwo na plus.

  Projekt ten zgłoszony został przez sołectwo Nowy Rękawiec, realizowany będzie w miejscowości Nepomucenów, w okresie od 01 lipca do 30 listopada 2022 roku będzie realizowany.

  Wartość projektu: 12.000,00zł.

  Wartość dofinansowania: 12.000,00zł.

  W ramach projektu, na działce gdzie znajduje się altana, zakupione zostaną i zamontowane urządzenia zabawowe dla dzieci.

  Mieszkańcy we własnym zakresie przygotują teren pod montaż elementów placu zabaw, posieją trawę oraz wykonają ławeczki dla rodziców i piaskownicę.

  a

   

   

  Utworzenie placu zabaw w Zalesiu

   

  Utworzenie placu zabaw w Zalesiu to także projekt,na który Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

  Projekt ten zgłoszony został przez sołectwo Zalesiei tam też będzie realizowany w okresie od 01 lipca do 30 listopada 2022 roku.

  Wartość projektu: 13.000,00zł.

  Wartość dofinansowania: 12.000,00zł.

  W ramach projektu, na działce gdzie znajduje się hydrofornia, wydzielone zostanie miejsce gdzie zamontowane zostaną urządzenia zabawowe dla dzieci oraz nasadzona zostanie zieleń.

  Mieszkańcy we własnym zakresie przygotują teren pod montaż elementów placu zabaw oraz dokonają nasadzenia zieleni.

   

  b

   

   

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 27 lipca 2022 12:09

  OGŁOSZENIE

  O PLANOWANYM TRENINGU SYSTEMU ALARMOWANIA

  - WŁĄCZENIU SYREN ALARMOWYCH

  Realizując postanowienia zawarte w § 10  ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia    7 stycznia 2013 r.
  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych
  sprawach /Dz. U. z 2013 r. poz. 96/ w związku z Zarządzeniem Nr 131/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia
  18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania
  i alarmowania, Wójt Gminy Budziszewice informuje, że w  dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00, na czas 1
  (jednej) minuty włączone zostaną syreny usytuowane na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych
  w Budziszewicach i Rękawcu.

  Tradycja związana z włączeniem syren alarmowych w 78. rocznicę Powstania Warszawskiego,  obok realizacji
  obowiązku prowadzenia treningów systemu alarmowania, jest wyrazem oddania hołdu jego uczestnikom.                                         

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 26 lipca 2022 07:40

  meteo 26

   

  Dobrowolna służba wojskowa

  Dobrowolna służba wojskowa 2

  KANDYDAT zostań żołnierzem RP - czytaj więcej

  ŻOŁNIERZ sprawdź, co daje Ci wojsko - czytaj więcej

   

  LGD

  Czytaj więcej

   

  SGSG Informacja

  Oferta studiów znajduje się TUTAJ

   

  Plakat dożynki zdj do internetu

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  czwartek, 23 czerwca 2022 08:32

  Piknik Spała

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 21 czerwca 2022 13:49

  informacja PGE

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 21 czerwca 2022 11:56

  Badanie ankietowe


  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=67562cf2&&b=4c3a5bd81&&c=e22df391

   

  meteo 13

   

  Ostrzeżenie Nr 45

   

  Ostrzeżenie d

   

  informacja Leśna

   

  Informacja na temat Punktu Informacyujnego dotyczącego Funduszy Europejskich

  Czytaj treść informacji

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  poniedziałek, 09 maja 2022 11:44

   

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  na realizację w 2022 roku zadania publicznego
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie
   

   

   
  PDF
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  piątek, 22 kwietnia 2022 12:32

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE
  w sprawie zgłaszania kandydatów
  do Komisji Konkursowej powoływanej
  w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
  na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice
  wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

  Czytaj treść ogłoszenia

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 20 kwietnia 2022 08:50

  Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne 800x800-equal

   

   

  Z okazji Świąt Wielkanocnych

  życzymy

  pokoju, zdrowia i radości.

  By świąteczne dni przepełnione były serdecznością bliskich,

  przyniosły odpoczynek i wytchnienie od zabieganej codzienności,

  zaś pełna słońca wiosna niech motywuje nas

  do podejmowania kolejnych wyzwań i realizacji planów.

  Wójt, pracownicy Urzędu Gminy

  oraz Rada Gminy Budziszewice

  sw

   

   
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  wtorek, 12 kwietnia 2022 08:49

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  na realizację w 2022 roku zadania publicznego
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

  Treść okumentu w formacie PDF

   
  Email
  Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
  środa, 23 marca 2022 08:29

  skan20220323 0010

  skan20220323 0011

  skan20220323 0012

   
  << pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

  Strona 1 z 5